alisabanoglu / obol-testnet-1-Registration

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Obol Network testnet başvuru

Obol Türkiye Telegram Kanalı: Obol Türkiye

image

FORMUN ÖNEMİ YOKTUR

Obol kurulu sunucunuzu sıfırlamadayısanız altta vereceğim komutu kullanarak private keyi alabilirsiniz.

  • Private keyi not edin ve kimseyle paylaşmayın.
  • ENR adresinizi discord kanalı #obol-enr-adres odasına enr adresinizi gönderin.
nano ~/charon-distributed-validator-node/.charon/charon-enr-private-key

Obol kurulu sunucunuzu sıfırladıysanız altta vereceğim komutları kullanarak enr adresi ve private keyi alabilirsiniz.

Sistem güncellemeleri:

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install make clang pkg-config libssl-dev libclang-dev build-essential git curl ntp jq llvm tmux htop screen unzip -y

Docker

curl -fsSL https://get.docker.com/ -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.5.0/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Gerekli kurulumlar:

git clone https://github.com/ObolNetwork/charon-distributed-validator-node.git
chmod o+w charon-distributed-validator-node
cd charon-distributed-validator-node

Son olarak bu komutu giriyoruz ve private key verecek, gözümüz gibi saklayalım:

docker run --rm -v "$(pwd):/opt/charon" ghcr.io/obolnetwork/charon:v0.8.1 create enr 

image

Private key alma:

  • Private keyi not edin ve kimseyle paylaşmayın.
  • ENR adresinizi discord kanalı #obol-enr-adres odasına enr adresinizi gönderin.
nano ~/charon-distributed-validator-node/.charon/charon-enr-private-key

SORUN YAŞARSANIZ: https://t.me/ObolNetworkTurkish

About